Orgány družstva

Představenstvo družstva

Ing. Radek Smotlacha
předseda představenstva

Ing. Petr Hanka
místopředseda představenstva

Ing. Jan Procházka
Ing. Jaroslav Zeman
Ing. Iva Budínovál

Kontrolní komise

Jaromír Ondra
předseda kontrolní komise

Jaroslav Jirovský
Aleš Skála