O nás

Odbytové družstvo LITOZEL je v současnosti jedním ze tří největších schválených odbytových organizací producentů zeleniny v ČR. Družstvo vzniklo v roce 2002 spojením 16ti zakládajících členů. Během následujících let prošlo určitým vnitřním vývojem,kdy se zvedl počet členů až na 33. Po zvládnutí počátečního náporu organizačních úkolů se muselo přistoupit k nepopulárnímu kroku a to k rozloučení se členy, kteří nebyli schopni produkovat kvalitní zboží a dále s těmi, kteří nechtěli či nemohli dodržovat přísná pravidla.


V současné době je družstvo složeno ze 14 členských podniků. Jedná se o 11 fyzických a 3 právnické osoby, které v letošním roce produkovaly zeleninu na výměře cca 1750 hektarů. Na 80 % plochy se pěstuje zelenina v systému IPZ (Integrovaná produkce zeleniny), což je kontrolovaný systém s použitím postupů, šetrných k životnímu prostředí. V současné době tři největší členové družstva mají přidělen certifikát GLOBALGAP a u dalších se na něm pracuje.


Členové družstva obchodují pod společným názvem Odbytové družstvo LITOZEL. Pravidla uskutečňování této činnosti určují stanovy družstva a obchodní pravidla přijatá členskou schůzí.


Odbytová organizace LITOZEL je po soustředěném vstupu na český trh zeleniny druhým až třetím největším producentem zeleniny, a to co do pěstovaného množství i objemu prodané produkce. Při porovnání celkové výměry zeleniny v ČR a družstva, činí podíl LITOZELU 20%. Roční obrat firmy se pohybuje kolem 500 mil. Kč. Prodejní místa družstva jsou u jednotlivých členů, největší jsou v Mochově a v Mlékojedech u Litoměřic. Pravidelně se od vzniku družstva zúčastňujeme zahradnické výstavy Flora v Olomouci, odkud jsme opakovaně přivezli nejvyšší ocenění, 1. místo za nejlepší kolekci odrůd v oboru zelinářství a medaile za nejlepší výpěstek v kořenové, cibulové, plodové i košťálové zelenině. V posledních letech máme i díky pomoci Ústeckého kraje každým rokem svou expozici na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích.